Åpningstider

Stengt for sesongen

Informasjon om Pioner

Pioner trives best i fuktig og næringsrik jord. Solforholdet kan variere fra full sol til halvskygge.
Når pionene skal plantes, er det viktig at de ikke plantes for dypt. Dette kan føre til at planten blomstrer dårlig. Vekstpunktene trenger bare å være 1–2 cm i bakken. Pionene kan plantes på høsten, vinteren og våren fordi pionene er hardføre.

 Vær oppmerksom på at pionene bare gir noen få blomster det første året. Hvis pionen er plantet om høsten, har rhizomet mer tid til å lage røtter. Da vil planten bli sterkere og produsere flere blomster. Det andre året vil det gi rikelig med blomster. Etter en rekke år, kan pionplantene deles. Du kan deretter dele jordstenglene og plante dem på nytt på et annet sted

Våre pioner er godkjent for salg og har opprinnelse fra Nederland.

Barrot

Pionene vi selger er barrot, det vil si at det er røtter hvor all jord er vasket bort, noe som minsker risikoen for sykdomsspredning, råte osv.

Størrelse


Vi tar kun inn Store og ekstra store barrrot. 
Med Stor så mener vi 2-3 vekst punkter mens Ekstra Stor har 3-5 vekst punkter.

Pion

Se vårt utvalg av Pioner